TÈXTIL EXPRES és una Revista de Negocis del Sector Tèxtil / Moda, exclusivament orientada a professionals d’aquest sector; publicada per Aramo EDITORIAL, SA Comprèn butlletins quinzenals impresos, només notícies, i revistes (anomenades «suplements») amb reportatges, cròniques, entrevistes i informes. Per rebre-la cal omplir una Canals d’Pagament.